Beleid

Stichting Het Buitenhuis is opgericht in 2019 door ouders van kinderen met een beperking. Dit ouderinitiatief heeft zich tot doel gesteld om een woonhuis te realiseren voor (jong)volwassenen met een beperking. Het Buitenhuis zal gevestigd worden in de regio Haarlem.

Door hun beperking hebben de (jong)volwassenen die in Het Buitenhuis gaan wonen 24-uurszorg nodig. Maar net als anderen kunnen ook zij verlangen naar meer zelfstandigheid en een eigen plek met gelijkgestemden in hun eigen belevingswereld. Ook met het oog op de continuïteit van de zorg, hun welzijn en hun verdere ontwikkeling is het wenselijk, voor zowel de ouders als kinderen, dat zij op een bepaald moment het ouderlijk huis verlaten en ‘op zichzelf’ gaan wonen. Met de oprichting van Het Buitenhuis willen de ouders eigen regie behouden in wonen en zorg voor hun kinderen.

Stichting Het Buitenhuis wil zich richten ‘op de bedoeling van de zorg’, namelijk mensen met een beperking de juiste zorg en aandacht bieden op basis van wederkerigheid en verbondenheid, waardoor menslievende zorg ontstaat. Het Buitenhuis wil haar bewoners een veilig thuis bieden, waar zij zich prettig en geborgen voelen en van waaruit zij zich naar eigen vermogen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Een huis waarin met liefde wordt gezorgd voor de bewoners, en waar respect, aandacht en duurzaamheid centraal staan.

‘Een warm thuis met aandacht voor ieders talenten en de fijne omgeving,’ dat is waar Het Buitenhuis voor staat.