Bestuur

Stichting Het Buitenhuis wordt geleid door een bestuur bestaande uit:

Ruud Piera (voorzitter)
vacature (algemeen lid)
vacature (algemeen lid)
Maarten Boers (secretaris)
Marcelle Latenstein (penningmeester)

Het stichtingsbestuur heeft tot doel een woonhuis te realiseren voor (jong)volwassen met een beperking.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding. Hun gemaakte onkosten zullen naar redelijkheid worden vergoed.

Lees meer >