Zorg

Om de missie en visie van Het Buitenhuis in de praktijk te kunnen brengen, werken we samen met een zorgaanbieder en de zorgverleners. Het is belangrijk dat zorgverleners vanuit een volledige acceptatie van de bewoners steeds streven naar veiligheid, geborgenheid en een fijne gezellige sfeer.
De zorgverleners vormen een gezellig, vrolijk team dat bestaat uit vaste deskundige en ervaren begeleiders die zich prettig voelen in het huis. Zij ondersteunen de bewoners op
een persoonlijke manier, spreken hun taal, en denken mee om alle voorwaarden te creëren waardoor de bewoners zich algeheel kunnen ontwikkelen en specifiek hun talenten.

Zij bepalen mede de sfeer in het huis en het is daarom belangrijk dat zij zich goed voelen bij en uitvoering geven aan de 7 uitgangspunten die de stichting heeft geformuleerd.
-24-uurszorg
-minimaal twee vaste begeleiders overdag (eventueel aangevuld met stagiaires of vrijwilligers)
-minimaal één slaapwacht ’s nachts
-één meewerkende zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het huis
-zorg op maat, vastgelegd in individuele begeleidingsplannen/zorgplannen
-persoonlijke aandacht en deskundige aandacht
-structuur, voorspelbaarheid en veiligheid

Lees meer over de zorgvisie >