Doel

De stichting beoogt de (jong)volwassenen in Het Buitenhuis een veilig thuis te bieden, waar zij zich prettig en geborgen voelen en van waaruit zij naar eigen vermogen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Wonen in Het Buitenhuis ontzorgt daarnaast de ouders en creƫert een nieuwe ouder-kind relatie.

De stichting is op zoek naar een geschikte locatie voor het woonhuis, voor verbouw of nieuwbouw. Doelstelling is dat de kinderen, dan (jong) volwassenen, binnen een tijdspanne van vier tot vijf jaar na oprichting van de stichting daadwerkelijk in het huis kunnen gaan wonen.