Bewoners

Het Buitenhuis biedt woonruimte en zorg voor bewoners met een beperking.

Het Buitenhuis is niet geschikt voor (jong)volwassenen met alleen een lichamelijke beperking of gedragsproblematiek. Bij twijfel over de geschiktheid binnen de groep kan een onafhankelijk expert het bestuur van Het Buitenhuis adviseren.

Procedure

Procedure nieuwe bewoners, ‘drie stoplichten’: Belangstellende ontvangt een vragenlijst en een kopie van het visieplan en de zorgvisie. Daarna volgt er een oriënterend gesprek met ouders en een gesprek met de zorgverlener.

De drie stoplichten die op groen moeten staan:
-Potentiële bewoner moet in de groep passen
-Zorgbehoefte moet aansluiten bij de andere bewoners
-Ouders moeten passen bij de reeds aanwezige oudergroep, als het gaat om noodzakelijke ondersteunde werkzaamheden voor Het Buitenhuis en de bewoners.